KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEK ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
Kontrast

E. Nawrocka


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2006600071684 Zam.7168 100 lat I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
2   2006600071516 Zam.7151 1999 Zamość-Lubaczów Sanktuaria naszej Diecezji
3   2006600071523 Zam.7152 1999 Zamość-Lubaczów Sanktuaria naszej Diecezji
4   2006600071592 Zam.7159 A duch wieje kiedy chce
5   2006600072841 Zam.7284 Afera "Wismana" : z dziejów zamojskich grup szturmowych 1940-1942 / Białasiewicz, Wojciech
6   2006600072162 Zam.7216 Akademia Zamojska 1594-1784 / Szyszka, Bogdan
7   2006600073008 Zam.7300 Akademia Zamojska i jej tradycje : referaty przygotowane na sesję naukową zorganizowaną dla upamiętnienia 400 rocznicy utworzenia przez Jana Zamoyskiego Akademii Zamojskiej, 27-28 maja 1994 w Zamościu : jubileusz 400-lecia Akademii Zamojskiej 1594-1994 /
8   2006600070960 Zam.7096 Artylerzysta piechurem / Sztumberk-Rychter, Tadeusz.
9   2006600072155 Zam.7215 Bez głaskania po głowie : wspomnienia / Daruk, Wacław
10   2006600073039 Zam.7303 Bezpieka : Urząd Bezpieczeństwa na Zamojszczyźnie 1944-1947 / Czubara, Krzysztof
11   2006600071820 Zam.7182 Bitwa pod Zamościem 26-27 sierpnia 1914 r. / Izdebski, Edward
12   2006600071974 Zam.7197 Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce IX
13   2006600071950 Zam.7195 Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce VII
14   2006600071967 Zam.7196 Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce VIII
15   2006600071981 Zam.7198 Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce XII
16   2006600071998 Zam.7199 Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce XIV
17   2006600071943 Zam.7194 Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. I.
18   2007000012888 ZamCg.1288 Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej.
19   2007000012895 ZamCg.1289 Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej.
20   2007000012901 ZamCg.1290 Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej.
21   2007000012918 ZamCg.1291 Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej.
22   2006600071653 Zam.7165 Budownictwo ludowe w Polsce / Czerwiński, Tomasz
23   2006600072186 Zam.7218 Chłopi w obronie Zamojszczyzny : sesja popularnonaukowa w 40 rocznicę walk Batalionów Chłopskich, Zamość, 2-3 II 1983 r. /
24   2006600071431 Zam.7143 Chłopska Zamojszczyzna 1942-1944 / Gmitruk, Janusz
25   2006600072889 Zam.7288 Czarne cienie / Seroka, Antoni
26   2006600070922 Zam.7092 Czas kowpakowców / Siemion, Leszek
27   2006600071103 Zam.7110 Czerwony marsz na Zachód 1918-1919 / Zechenter, Anna
28   2006600071547 Zam.7154 Czterysta lat Zamościa : materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Wydział I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 12-13 czerwca 1980 r. w Zamościu /
29   2006600071721 Zam.7172 Dawna Warszawa na planach 1856-1955 /
30   2006600073060 Zam.7306 Druga po Jasnej Górze : twierdza Zamość w czasach potopu szwedzkiego /
31   2006600073077 Zam.7307 Druga po Jasnej Górze : Twierdza Zamość w czasach potopu szwedzkiego : katalog wystawy /
32   2006600072094 Zam.7209 Dwa kazania wygłoszone po śmierci Tomasza Zamoyskiego /
33   2006600071660 Zam.7166 Dywersja w Zamojszczyźnie : 1939-1944 /
34   2006600073091 Zam.7309 Dzieci polskie oskarżają / Wnuk, Józef
35   2006600069414 Zam.6941 Dzieje Zamościa i południowej Lubelszczyzny / Iskrzycki, Artur
36   2006600071097 Zam.7109 Dziennik z lasu / Polakowski, Bolesław
37   2006600071462 Zam.7146 Garnizon zamojski wczoraj i dziś (1618-1998) / Huss, Ryszard
38   2006600071035 Zam.7103 Generalplan Ost - wysiedlenia /
39   2006600072216 Zam.7221 Gmina Stary Zamość 1939-1944 / Zgrzywa, Stanisław
40   2006600072001 Zam.7200 Gwardia Ludowa i Armia Ludowa na Lubelszczyźnie (1942-1944) : źródła /
41   2006600070977 Zam.7097 Historia II Wojny Światowej. Kampania wrześniowa 1939 roku
42   2006600071127 Zam.7112 Informator publikacji, wystaw i upamiętnień Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Gdańsku i Delegatury w Bydgoszczy 2000-2020
43   2006600071790 Zam.7179 Jan Zamoyski - hetman i polityk / Leśniewski, Sławomir
44   2006600071707 Zam.7170 Jan Zamoyski : kanclerz i hetman wielki koronny i jego dzieło : XX Międzynarodowy Plener Ilustratorów, Krasnobród 2004 /
45   2006600069377 Zam.6937 Jan Zamoyski, kanclerz i hetman wielki koronny / Śliwiński, Artur.
46   2006600071561 Zam.7156 Janusz Stanny / Stanny, Janusz
47   2006600072872 Zam.7287 Jesteśmy wezwani Jan Gawroński
48   2006600071844 Zam.7184 Józef Piłsudski : marzyciel i strateg / Urbankowski, Bohdan
49   2006600071783 Zam.7178 Józef Piłsudski / Sieroszewski, Wacław
50   2006600072117 Zam.7211 Józef Piłsudski w opiniach polityków i wojskowych /
51   2006600071875 Zam.7187 Kapłani Zamojszczyzny okresu okupacji : szkice do historii regionu i Kościoła / Walewander, Edward
52   2006600071622 Zam.7162 Karol Namysłowski i jego orkiestra / Bryk, Aleksander
53   2007000012925 ZamCg.1292 Karta : niezależny miesięcznik historyczny /
54   2007000012932 ZamCg.1293 Karta : niezależny miesięcznik historyczny /
55   2006600069391 Zam.6939 Kartoznawstwo i wojskowe wyzyskanie terenu Hełm-Pirgo Marjan
56   2006600071776 Zam.7177 Karty męczeństwa Zamojszczyzny : (dziennik spisany pod okupacją hitlerowską) / Mastaliński, Adam
57   2006600071448 Zam.7144 Katyń w pół drogi / Gabryel, Piotr
58   2006600072865 Zam.7286 Kolegiata Zamojska / Kędziora, Andrzej
59   2006600071530 Zam.7153 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : tekst uchwalony przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r. /
60   2006600071141 Zam.7114 Korekty ciąg dalszy : odpowiedź redaktorom i współautorom książki "Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski", red. B. Engelking, J. Grabowski, Warszawa 2018 na ich polemikę z moją recenzją "Korekta obrazu? Refleksje źródłoznawcze wokół książki Dalej j Domański, Tomasz
61   2006600071752 Zam.7175 Kościół katolicki wobec okupacji /
62   2006600072858 Zam.7285 Kryptonim "Żegota" : z dziejów pomocy Żydom w Polsce 1939-1945 /
63   2006600071134 Zam.7113 Krzyż wolności i solidarności 1956-1989
64   2006600072193 Zam.7219 Lasy Janowskie i Puszcza Solska / Tuszyński, Waldemar
65   2006600072223 Zam.7222 Lata walki : PPR [Polska Partia Robotnicza], GL (Gwardia Ludowa] i AL [Armia Ludowa] na północnej Lubelszczyźnie 1942-1944 / Borysiuk, Bolesław Borys.
66   2006600071455 Zam.7145 Listy z więzienia / Luksemburg, Róża
67   2006600070908 Zam.7090 Lublin, Zamość / Pasieczny, Robert
68   2006600071059 Zam.7105 Ład powojenny - próba bilansu /
69   2006600071073 Zam.7107 Łukasiński. T. 1 / Askenazy, Szymon
70   2006600071080 Zam.7108 Łukasiński. T. 2 / Askenazy, Szymon
71   2006600072919 Zam.7291 Mała zagłada / Janko, Anna
72   2006600071639 Zam.7163 Młodość Bolesława Prusa / Tokarzówna, Krystyna
73   2006600072230 Zam.7223 My z Zamojszczyzny / Hryniewiecki, Witold
74   2006600071615 Zam.7161 Myśli, mowy i rozkazy / Piłsudski, Józef
75   2006600071387 Zam.7138 Na pograniczu łemkowsko-bojkowskiem : zarys etnograficzny / Falkowski, Jan
76   2006600070946 Zam.7094 Na wzgórzach Roztocza / Siemion, Leszek
77   2006600071813 Zam.7181 Niemcy i Zamojszczyzna 1939-1944 /
78   2006600072834 Zam.7283 O Zamoyskich, Zamościu i Akademii Zamojskiej / Witusik, Adam Andrzej
79   2006600071042 Zam.7104 Oblicza zbrojnego oporu /
80   2006600071011 Zam.7101 Obozowa rzeczywistość - oflagi i stalagi /
81   2006600071677 Zam.7167 Odbudowa wsi polskiej : projekty zagród włościańskich wyróżnione na konkursie ogłoszonym przez C.K.O. za pośrednictwem Koła Architektów w Warszawie.
82   2006600071837 Zam.7183 Opieka nad dzieckiem w Generalnym Gubernatorstwie / Kowalik, Krystyna.
83   2006600071769 Zam.7176 Pamiętniki wojny moskiewskiej w 6 księgach / Heidenstein, Jan Reinhold
84   2006600072957 Zam.7295 Paprocie zakwitły krwią partyzantów : o wielkich bitwach w Puszczy Solskiej w czerwcu 1944 roku / Markiewicz, Jerzy
85   2006600072995 Zam.7299 Parki krajobrazowe Zamojszczyzny / Anasiewicz, Alina
86   2006600072964 Zam.7296 Partyzancki kraj / Markiewicz, Jerzy
87   2006600071608 Zam.7160 Piłsudski / Fiołka, Katarzyna
88   2006600071578 Zam.7157 Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 2- / Piłsudski, Józef
89   2006600071585 Zam.7158 Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 4 / Piłsudski, Józef
90   2006600072933 Zam.7293 Poczet ordynatów Zamoyskich / Kozaczka, Marian
91   2006600071714 Zam.7171 Podróżuj za marzeniami : rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej.
92   2006600071004 Zam.7100 Polacy w Wielkiej Brytanii /
93   2006600071394 Zam.7139 Polska Jagiellonów / Jasienica, Paweł
94   2006600072926 Zam.7292 Polska Piastów / Jasienica, Paweł
95   2006600071028 Zam.7102 Polska wieś pod okupacją /
96   2006600070984 Zam.7098 Polskie Państwo Podziemne /
97   2007000013052 ZamCg.1305 Przegląd Historyczno-Wojskowy /
98   2006600070885 Zam.7088 Przemoc i dzień powszedni w okupowanej Polsce /
99   2006600072148 Zam.7214 Przewodnik po Zamościu i okolicy / Pieszko, Michał Marian
100   2006600072179 Zam.7217 Przewodnik zakochanych czyli Jak zdobyć szczęście w miłości i powodzenie u kobiet z dołączeniem rozmówek salonowych i towarzyskich i zbioru listów miłosnych / Krumłowski, Konstanty
101   2006600073046 Zam.7304 Przyłączenie Zamościa do Księstwa Warszawskiego w 1809 roku : wybór tekstów źródłowych i opracowań z XIX i początków XX wieku /
102   2006600072131 Zam.7213 Rewolucja 1905 roku w Królestwie Polskim / Pruss, Witold
103   2006600069384 Zam.6938 Rok 1863 : odczyt wygłoszony d. 20. I. 1924 w Warszawie / Piłsudski, Józef
104   2006600070939 Zam.7093 Rotunda Zamojska : miejsce martyrologii ludności polskiej w latach 1940-1944 : przewodnik = The Zamojska Rotunda : the place of martyrdom of the Polish people between 1940-1944 : the guide book / Rzeźniak, Maria
105   2006600072971 Zam.7297 Roztoczańskie spotkania : wykłady otwarte w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego. T. 3, (2000-2001) /
106   2006600072988 Zam.7298 Roztoczańskie spotkania : wykłady otwarte z lat 2004-2005. T. 5 /
107   2006600070915 Zam.7091 Roztocze Środkowe : przewodnik / Stolarczyk, Stanisław
108   2006600072100 Zam.7210 RÓŻNIE SIĘ PLECIE NA TYM BOŻYM ŚWIECIE Zofia Joszt
109   2006600071646 Zam.7164 Ruch ludowy na Zamojszczyźnie / Jachymek, Jan.
110   2006600071400 Zam.7140 Rzeczpospolita Obojga Narodów / Jasienica, Paweł
111   2006600071417 Zam.7141 Rzeczpospolita Obojga Narodów. Cz. 1, Srebrny wiek / Jasienica, Paweł
112   2006600071424 Zam.7142 Rzeczpospolita Obojga Narodów. Cz. 1, Srebrny wiek / Jasienica, Paweł
113   2006600071691 Zam.7169 Samoobrona Zamojszczyzny przed eskalacją 1939-1944 / Waluda, Bronisław
114   2006600071868 Zam.7186 Samuel Zborowski / Słowacki, Juliusz
115   2006600071899 Zam.7189 Siedem dekad siódemki 1945-2015 red. Alicja Dubiel
116   2006600071509 Zam.7150 Skarby archiwów polskich : wystawa archiwalna : IV Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, wrzesień 2002 /
117   2006600073107 Zam.7310 Słowniczek ilustrowany : książka pomocnicza do rozwijania mowy dzieci w nauczaniu początkowym. Cz. 1-2 / Tułodziecka, Irena
118   2006600071356 Zam.7135 Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej : 1939-1944. T. 1 / Kunert, Andrzej Krzysztof
119   2006600071363 Zam.7136 Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej : 1939-1944. [T.] 2 / Kunert, Andrzej Krzysztof
120   2006600071370 Zam.7137 Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944. T.3 / Kunert, Andrzej Krzysztof
121   2006600071493 Zam.7149 Spacerem po... Zamościu / Nawrocka, Ewelina
122   2006600071912 Zam.7191 Stanisław Kostka Zamoyski (1775-1856) / Szyszka, Anna
123   2006600071882 Zam.7188 Sto wierszy na stulecie I Liceum Ogólnokształcącego
124   2006600071110 Zam.7111 Stowarzyszenie Archiwistów Polskich 1965-2005 : tradycje i współczesność /
125   2006600073015 Zam.7301 Świątynie nowego państwa : kościoły rzymskokatolickie II Rzeczypospolitej / Burno, Filip
126   2006600072940 Zam.7294 Teatr tragiczny : dramaty / Nowak, Bogdan
127   2006600072124 Zam.7212 Ustawa rządowa : prawo uchwalone dnia 3 Maja 1791.
128   2006600070991 Zam.7099 Volkslista i kolaboracja /
129   2006600072209 Zam.7220 Warmiak spod Zamościa / Seroka, Antoni
130   2007000012871 ZamCg.1287 Warszawa i Mazowsze : rozważania nad dziejami /
131   2006600071554 Zam.7155 Wiersze i legendy Ziemi Zamojskiej.
132   2006600071806 Zam.7180 Wincenty Witos w Zamościu : praca zbiorowa /
133   2006600071066 Zam.7106 Wizjoner na strychu : Wojenna Zamojszczyzna / Nowak, Bogdan
134   2006600071929 Zam.7192 Wojenne losy dzieci Zamojszczyzny /
135   2006600070953 Zam.7095 Wspomnienia "Przepiórki" / Gronczewski, Edward
136   2006600070892 Zam.7089 Wypłyń na głębię : Ojciec Święty do młodych Polaków / Jan Paweł
137   2006600071936 Zam.7193 Z maską i bez maski /
138   2007000012949 ZamCg.1294 Zamojski Kwartalnik Kulturalny /
139   2006600072896 Zam.7289 Zamojszczyzna - Sonderlaboratorium SS. T. 1 : zbiór dokumentów polskich i niemieckich z okresu okupacji hitlerowskiej /
140   2006600072902 Zam.7290 Zamojszczyzna - Sonderlaboratorium SS. T. 2 : zbiór dokumentów polskich i niemieckich z okresu okupacji hitlerowskiej /
141   2006600071745 Zam.7174 Zamojszczyzna : 1918-1959 / Klukowski, Zygmunt
142   2006600072087 Zam.7208 Zamość : z przeszłości twierdzy i miasta /
143   2006600071905 Zam.7190 Zamość / Warzywoda, Maciej
144   2006600073022 Zam.7302 Zamość / Herbst, Stanisław
145   2006600072827 Zam.7282 Zamość 1813 / Nadzieja, Jadwiga
146   2006600071479 Zam.7147 Zamość Miasto idealne Przewodnik po Starym Mieście Cabaj, Lucyna
147   2006600071486 Zam.7148 Zamość plan Starówki W. Kazimierczak
148   2006600073053 Zam.7305 Zamość rok 1809 : wystawa z okazji 200. rocznicy zdobycia Zamościa przez wojska księcia Józefa Poniatowskiego 1809 roku : maj-sierpień 2009 /
149   2006600073084 Zam.7308 Zapiski z tamtego świata : zagłada we Lwowie w dzienniku profesora i wspomnieniach jego wnuka / Allerhand, Maurycy
150   2006600069407 Zam.6940 Zbrodnie niemieckie w Zamojszczyźnie od początków września 1939 r. do końca lipca 1944 r. / Zawrotniak, Michał
151   2006600071851 Zam.7185 Związek Walki Zbrojnej, Armia Krajowa w obwodzie zamojskim : 1939-1944 : szkice, wspomnienia, dokumenty / Grygiel, Jan.