KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEK ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
Kontrast

Ubytki/przeksięgowane 2


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2006600008017 Zam.801 Archeion t.72
2   2006600008314 Zam.831 Archeion t.74
3   2006600008703 Zam.870 Archeion t.75 czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym.
4   2006600008710 Zam.871 Archeion t.76 czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym.
5   2006600009861 Zam.986 Archeion t.79 czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym.
6   2006600011406 Zam.1140 Archeion t.81
7   2006600011833 Zam.1183 Archeion t.82
8   2006600011925 Zam.1192 Archeion t.82
9   2006600011888 Zam.1188 Archeion t.83
10   2006600011932 Zam.1193 Archeion t.83
11   2006600012106 Zam.1210 Archeion t.84
12   2006600012427 Zam.1242 Archeion t.86
13   2006600012441 Zam.1244 Archeion t.87
14   2006600011024 Zam.1102 Biuletyn Archiwum PAN
15   2006600007454 Zam.745 Biuletyn Historii Sztuki Nr 4 Rok XVI
16   2006600007461 Zam.746 Biuletyn Historii Sztuki : [kwartalnik wydawany przez Państwowy Instytut Sztuki oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej ; kom. red. Juliusz Starzyński przewodn.]. nr 2 1956 rok XVIII
17   2006600007478 Zam.747 Biuletyn Historii Sztuki : [kwartalnik wydawany przez Państwowy Instytut Sztuki oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej ; kom. red. Juliusz Starzyński przewodn.]. nr 4 1956 rok XVIII
18   2006600007409 Zam.740 Biuletyn Historii Sztuki i Kultury : kwartalnik wydawany przez Państwowy Instytut Historii Sztuki i Inwentaryzacji Zabytków oraz Zakład Architektury Polskiej i Historii Sztuki Politechniki Warszawskiej / R.IX Nr 3/4 grudzień 1947
19   2006600007416 Zam.741 Biuletyn Historii Sztuki i Kultury : kwartalnik wydawany przez Państwowy Instytut Historii Sztuki i Inwentaryzacji Zabytków oraz Zakład Architektury Polskiej i Historii Sztuki Politechniki Warszawskiej / Rok X. Nr 2 czerwiec 1948
20   2006600007423 Zam.742 Biuletyn Historii Sztuki i Kultury : kwartalnik wydawany przez Państwowy Instytut Historii Sztuki i Inwentaryzacji Zabytków oraz Zakład Architektury Polskiej i Historii Sztuki Politechniki Warszawskiej / Rok X. Nr 3/4 grudzień 1948
21   2006600007430 Zam.743 Biuletyn historii sztuki. Nr 2 Rok XV Warszawa 1953 Nr 2 Rok XV Warszawa 1953
22   2006600007447 Zam.744 Biuletyn historii sztuki. Nr 3/4 1953 RoXV Nr 3/4 1953 RoXV
23   2006600011321 Zam.1132 Dziennik praw Tom Piętnasty Nr 56
24   2006600011338 Zam.1133 Dziennik praw Tom 22 Nr 6
25   2006600011345 Zam.1134 Dziennik praw Tom 22 Nr 74
26   2006600006983 Zam.698 Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego / Tom II nr 13
27   2006600005344 Zam.534 Kamena /
28   2006600005351 Zam.535 Kamena /
29   2006600005368 Zam.536 Kamena /
30   2006600005375 Zam.537 Kamena /
31   2006600005382 Zam.538 Kamena /
32   2006600005399 Zam.539 Kamena /
33   2006600005405 Zam.540 Kamena /
34   2006600005603 Zam.560 Kamena /
35   2006600005306 Zam.530 Kurier Lubelski /
36   2006600005313 Zam.531 Kurier Lubelski /
37   2006600005320 Zam.532 Kurier Lubelski /
38   2006600005337 Zam.533 Kurier Lubelski /
39   2006600005597 Zam.559 Kurier Lubelski /
40   2006600007706 Zam.770 Kwartalnik Historyczny. R. 62, 1955 nr 1 /
41   2006600007713 Zam.771 Kwartalnik Historyczny. R. 62, 1955 nr 2 /
42   2006600007720 Zam.772 Kwartalnik Historyczny. R. 62, 1955 nr 3 /
43   2006600007737 Zam.773 Kwartalnik Historyczny. R. 62, 1955 nr 4-5 /
44   2006600007744 Zam.774 Kwartalnik Historyczny. R. 63, 1956 nr 4-5 /
45   2006600008581 Zam.858 Lublin w okresie okupacji (1939-1944) : na podstawie badań sądowych Miejskiej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich /
46   2006600010874 Zam.1087 Miasto Organ Towarzystwa Urbanistów Polskich
47   2006600007393 Zam.739 Monitor Polski : organ Rządu Polskiego.
48   2006600005771 Zam.577 Muzea Walki : Rocznik Muzeów Historii Walk Rewolucyjnych i Narodowo-Wyzwoleńczych / tom.7
49   2006600005788 Zam.578 Muzea Walki : Rocznik Muzeów Historii Walk Rewolucyjnych i Narodowo-Wyzwoleńczych /
50   2006600005795 Zam.579 Muzea Walki : Rocznik Muzeów Historii Walk Rewolucyjnych i Narodowo-Wyzwoleńczych / tom 10
51   2006600005801 Zam.580 Muzea Walki : rocznik muzeów historii walk rewolucyjnych i narodowo-wyzwoleńczych / 11
52   2006600006655 Zam.665 Muzea Walki : rocznik muzeów historii walk rewolucyjnych i narodowo-wyzwoleńczych / 13
53   2006600022679 Zam.2267 Muzea Walki : rocznik muzeów historii walk rewolucyjnych i narodowo-wyzwoleńczych /
54   2006600008130 Zam.813 Muzea Walki t 14 Rocznik Muzeów Historii Walk Rewolucyjnych i Narodowo-Wyzwoleńczych /
55   2006600009328 Zam.932 Muzea Walki t 17 Rocznik Muzeów Historii Walk Rewolucyjnych i Narodowo-Wyzwoleńczych /
56   2006600009717 Zam.971 Muzea Walki t 17 Rocznik Muzeów Historii Walk Rewolucyjnych i Narodowo-Wyzwoleńczych /
57   2006600011413 Zam.1141 Muzea Walki t.19 Rocznik Muzeów Historii Walk Rewolucyjnych i Narodowo-Wyzwoleńczych / tom 19
58   2006600011703 Zam.1170 Muzea Walki t.20 Rocznik Muzeów Historii Walk Rewolucyjnych i Narodowo-Wyzwoleńczych /
59   2006600012007 Zam.1200 Muzea Walki t.21 Rocznik Muzeów Historii Walk Rewolucyjnych i Narodowo-Wyzwoleńczych /
60   2006600012380 Zam.1238 Muzea Walki t.22 Rocznik Muzeów Historii Walk Rewolucyjnych i Narodowo-Wyzwoleńczych /
61   2006600005559 Zam.555 Organizacya rad opiekuńczych, zakładów dobroczynnych i ustawa dla szpitali.
62   2006600013226 Zam.1322 Prace Historyczno-Archiwalne
63   2006600011277 Zam.1127 Przegląd Historyczno-Oświatowy : kwartalnik poświęcony badaniom dziejów oświaty i wychowania w Polsce / Rok II 1(5) 1959
64   2006600011284 Zam.1128 Przegląd Historyczno-Oświatowy : kwartalnik poświęcony badaniom dziejów oświaty i wychowania w Polsce / Rok XVIII 4(70)
65   2006600012229 Zam.1222 Przegląd Historyczno-Oświatowy : kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego poświęcony dziejom wychowania i oświaty /
66   2006600012434 Zam.1243 Przegląd Historyczno-Oświatowy : kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego poświęcony dziejom wychowania i oświaty / Rok XXXII 2(124)
67   2006600012496 Zam.1249 Przegląd Historyczno-Oświatowy : kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego poświęcony dziejom wychowania i oświaty / Rok XXXIII 1(127)
68   2006600007485 Zam.748 Przegląd Historyczny. T. 46 z.3 /
69   2006600007492 Zam.749 Przegląd Historyczny. T. 46 z.4 /
70   2006600007508 Zam.750 Przegląd Historyczny. T. 47 z. 1 /
71   2006600007515 Zam.751 Przegląd Historyczny. T. 47 z. 3 /
72   2006600007522 Zam.752 Przegląd Historyczny. T. 47 z. 4 /
73   2006600007539 Zam.753 Przegląd Historyczny. T. 48 z. 1 /
74   2006600007546 Zam.754 Przegląd Historyczny. T. 48 z. 3 /
75   2006600007553 Zam.755 Przegląd Historyczny. T. 48 z. 4 /
76   2006600007560 Zam.756 Przegląd Historyczny. T. 49 z. 1 /
77   2006600007577 Zam.757 Przegląd Historyczny. T. 49 z. 3 /
78   2006600007584 Zam.758 Przegląd Historyczny. T. 49 z. 4 /
79   2006600007591 Zam.759 Przegląd Historyczny. T. 50 z. 1 /
80   2006600007607 Zam.760 Przegląd Historyczny. T. 50 z. 2 /
81   2006600007614 Zam.761 Przegląd Historyczny. T. 50 z. 3 /
82   2006600007621 Zam.762 Przegląd Historyczny. T. 50 z. 4 /
83   2006600007638 Zam.763 Przegląd Historyczny. T. 51 z. 3 /
84   2006600007645 Zam.764 Przegląd Historyczny. T. 52 z. 1 /
85   2006600007652 Zam.765 Przegląd Historyczny. T. 53 z. 2 /
86   2006600007669 Zam.766 Przegląd Historyczny. T. 53 z. 4 /
87   2006600007676 Zam.767 Przegląd Historyczny. T. 59 z. 2 /
88   2006600007683 Zam.768 Przegląd Historyczny. T. 61 z.1 /
89   2006600007690 Zam.769 Przegląd Historyczny. T. 67 z.3 /
90   2006600005238 Zam.523 Sztandar Ludu : organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
91   2006600005245 Zam.524 Sztandar Ludu : organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
92   2006600005252 Zam.525 Sztandar Ludu : organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
93   2006600005269 Zam.526 Sztandar Ludu : organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
94   2006600005276 Zam.527 Sztandar Ludu : organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
95   2006600005283 Zam.528 Sztandar Ludu : organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
96   2006600005290 Zam.529 Sztandar Ludu : organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
97   2006600005580 Zam.558 Sztandar Ludu : organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
98   2006600010645 Zam.1064 Zamojski Kwartalnik Kulturalny