KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEK ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
Kontrast

Kamena /

[red. Kazimierz Andrzej Jaworski].
Chełm Lubelski : Zenon Waśniewski, 1933-1993.
Od 1965, nr 1 [red. nacz. Marek Adam Jaworski].
Od 1969, nr 22 podtyt.: dwutygodnik społeczno-kulturalny : [pismo Lubelskiego Oddziału Związku Literatów Polskich].
Od 1973, nr 2 wyd.: RSW Prasa-Książka-Ruch Lubelskie Wydawnictwo Prasowe.
Od 1973, nr 20: 42 cm.
Od 1980, nr 15 wyd.: Kombinat Wydawniczo-Kolportażowy RSW Prasa-Książka-Ruch, od nr 18 wyd.: Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa-Książka-Ruch" Kombinat Wydawniczo-Kolportażowy.
Od 1980, nr 18 ISSN 0137-7108.
Od 1981, nr 4 wyd.: Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza RSW "Prasa-Książka-Ruch" Lubelskie Wydawnictwo Prasowe.
Od 1982, nr 1 brak drugiego podtyt.
od 1989, nr 1 [Ireneusz J. Kamiński red. nacz.].
Od 1989, nr 1 podtyt.: kwartalnik kresowy.
Od 1989, nr 1: 29 cm.
Od 1989, nr 1: Chełm : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej.
Od R. 10, nr 1/2 (1949): Lublin.
Od R. 11, nr 1/2 (1952) podtyt.: kwartalnik społeczno-literacki.
Od R. 11, nr 1/2 (1952) wyd.: Oddział Lubelski Związku Literatów Polskich.
Od R. 11, nr 1/2 (1952): 31 cm.
Od R. 12, nr 1/2 (1953) drugi podtyt.: [organ Lubelskiego Oddziału Związku Literatów Polskich].
Od R. 12, nr 3 (1953) brak wyróżnionego red.
Od R. 2, nr 1 (1934) podtyt.: miesięcznik literacki.
Od R. 22, nr 1/2 (1955) podtyt.: miesięcznik społeczno-literacki : [organ Lubelskiego Oddziału Związku Literatów Polskich].
Od R. 24, nr 1/2 (1957) podtyt.: dwutygodnik literacki.
Od R. 24, nr 1/2 (1957): 43 cm.
Od R. 28, nr 1 (1961) podtyt.: dwutygodnik społeczno-kulturalny.
Od R. 28, nr 20 (1961) [Maria Bechczyc-Rudnicka red. nacz.].
Od R. 29, nr 1 (1962) podtyt.: dwutygodnik społeczno-kulturalny : Lublin - Białystok - Kielce - Rzeszów.
Od R. 30, nr 1 (1963) brak wyróżnionego red.
Od R. 31, nr 1 (1964) [Maria Bechczyc-Rudnicka red. nacz.].
Od R. 32, nr 18 (1965): 50 cm.
Od R. 33, nr 1 (1966) trzeci podtyt.: [pismo Lubelskiego Oddziału Związku Literatów Polskich].
Od R. 33, nr 1 (1966) wyd.: Lubelskie Wydawnictwo Prasowe RSW Prasa.
Od R. 7, nr 1 (1945): Lublin ; Chełm : Zespół "Kameny".
Od R. 9, nr 4/6 (1948) podtyt.: kwartalnik literacki.
Tyt. wg okł.
Udostępnia się w postaci mikrofilmu.
Od 1989, nr 1: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej.
Od 1969, nr 8-1970, nr 11 i od 1972, nr 22-1977, nr 26 czas. Kamena współwyd. z dod. Ziemia i Pieśń.
W 1949-1950 zastąpione przez: Tydzień Literacki.
87554 (to nie jest sygnatura) Czasopisma literackie polskie

Rodzaj dokumentu:
Wydaw. ciągłe w tym czasopisma


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.809) miesięczne 2007000008096 Zamów
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.808) miesięczne 2007000008089 Zamów
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.807) miesięczne 2007000008072 Zamów
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.806) miesięczne 2007000008065 Zamów
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.805) miesięczne 2007000008058 Zamów
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.804) miesięczne 2007000008041 Zamów
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.803) miesięczne 2007000008034 Zamów
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.723) miesięczne 2007000007235 Zamów
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.722) miesięczne 2007000007228 Zamów
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.721) miesięczne 2007000007211 Zamów
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.703) miesięczne 2007000007037 Zamów
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.702) miesięczne 2007000007020 Zamów
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.701) miesięczne 2007000007013 Zamów
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.700) miesięczne 2007000007006 Zamów
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.699) miesięczne 2007000006993 Zamów
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.698) miesięczne 2007000006986 Zamów
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.697) miesięczne 2007000006979 Zamów
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.696) miesięczne 2007000006962 Zamów
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.568) miesięczne 2007000005682 Zamów
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.565) miesięczne 2007000005651 Zamów
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.564) miesięczne 2007000005644 Zamów
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.563) miesięczne 2007000005637 Zamów
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.562) miesięczne 2007000005620 Zamów
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.561) miesięczne 2007000005613 Zamów
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.1259)
Czubara czasopisma :
krótkoterminowe 2007000012598 Zamów
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.1258)
Czubara czasopisma :
krótkoterminowe 2007000012581 Zamów
Rekord: