KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEK ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
Kontrast

Przegląd Historyczno-Oświatowy : Rok XXXIII 1(127)

kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego poświęcony dziejom wychowania i oświaty /
red. nacz. Ryszard Wroczyński.
Warszawa : Nasza Księgarnia, 1990
Zm. red. nacz. od nru 2 (1988) / Marian Walczak. Zm. wydaw. od 1991 : Wydaw. Pedagogiczne ZNP.
Spis treści rónież ang., ros.
77593 (to nie jest sygnatura) historia
Czasopisma polskie -- od 1945 r.
Czasopisma polskie
Wychowanie -- historia -- Polska -- czasopisma.
Oświata
Wychowanie
od 1945 r.
Polska
Szkolnictwo -- historia -- Polska -- czasopisma.
czasopisma.
Szkolnictwo
Oświata -- historia -- Polska -- czasopisma.

Rodzaj dokumentu:
Wydaw. ciągłe w tym czasopisma


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.220) miesięczne 2007000002209 Zamów
Archiwum Państwowe w Zamościu (Zam.3641) krótkoterminowe 2006600036416 Zamów
Archiwum Państwowe w Zamościu (Zam.3640) krótkoterminowe 2006600036409 Zamów
Rekord: