KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEK ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
Kontrast

Przegląd Historyczno-Oświatowy :

kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego poświęcony dziejom wychowania i oświaty /
red. nacz. Ryszard Wroczyński.
Warszawa : Nasza Księgarnia, 1986-1991.
Zm. red. nacz. od nru 2 (1988) / Marian Walczak. Zm. wydaw. od 1991 : Wydaw. Pedagogiczne ZNP.
Spis treści rónież ang., ros.
77569 (to nie jest sygnatura) Oświata
Wychowanie -- historia -- Polska -- czasopisma.
Czasopisma polskie
Czasopisma polskie -- od 1945 r.
historia
czasopisma.
Szkolnictwo
Oświata -- historia -- Polska -- czasopisma.
Polska
Szkolnictwo -- historia -- Polska -- czasopisma.
od 1945 r.
Wychowanie

Rodzaj dokumentu:
Wydaw. ciągłe w tym czasopisma


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.214) miesięczne 2007000002148 Zamów
Rekord: