KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEK ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
Kontrast

Muzea Walki t.21

Rocznik Muzeów Historii Walk Rewolucyjnych i Narodowo-Wyzwoleńczych /
Warszawa 1988
77543 (to nie jest sygnatura)



 




Rodzaj dokumentu:
Wydaw. ciągłe w tym czasopisma


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.213) miesięczne 2007000002131 Zamów
Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (WroJG.6432) krótkoterminowe 2007700064323 Zamów
Archiwum Państwowe w Częstochowie (CZCg.139)
Syg.841
Tylko na miejscu 2006500001392 -
Rekord: