KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEK ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
Kontrast

Muzea Walki t.19 tom 19

Rocznik Muzeów Historii Walk Rewolucyjnych i Narodowo-Wyzwoleńczych /
Warszawa 1986
77447 (to nie jest sygnatura) 
Rodzaj dokumentu:
Wydaw. ciągłe w tym czasopisma


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.206) miesięczne 2007000002063 Zamów
Archiwum Państwowe w Częstochowie (CZCg.126)
Syg.793
Tylko na miejscu 2006500001262 -
Rekord: