KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEK ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
Kontrast

Przegląd Historyczno-Oświatowy : Rok II 1(5) 1959

kwartalnik poświęcony badaniom dziejów oświaty i wychowania w Polsce /
Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Kraków : ZNP, 1947-.
Od R. 2, nr 1 (1959) m. wyd. i wyd.: Warszawa: Nasza Księgarnia; R. 34, nr 1/2 (1991): Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP; nr 3/4: Warszawa; od R. 35, nr 1/2 (1992): Wrocław : Zakład Narodowy im.Ossolińskich Wydaw. PAN; od R. 49, nr 1/2 (2006): Radom : Wydaw. Instytutu Technilogii Eksploatacji; od R. 51, nr 1/2 (2008): Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP.
Od R. 2, nr 1 (1959) podtyt.: kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego poświęcony dziejom wychowania i oświaty; od R. 35, nr 1/2 (1992): kwartalnik Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego poświęcony dziejom oświaty i wychowania.
Od R. 47, nr 3/4 (2004) podtyt.: kwartalnik Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i Związku Nauczycielstwa Polskiego poświęcony dziejom oświaty i wychowania.
Od R. 53, nr 1/2 (2010) podtyt.: kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego poświęcony dziejom oświaty i wychowania.
Od R. 58, nr 1/2 (2015) tyt. równol.: The Journal of History and Education.
Bibliografia źródeł do dziejów oświaty i wychowania opublikowanych w Polsce Ludowej w latach 1944-1956 w: R. 8 nr 3 1965 s. 590-632.
Bibliografia źródeł do dziejów oświaty i wychowania opublikowanych w Polsce Ludowej w latach 1957-1970 w: R. 28 nr 3/4 1985 s. 494-548.
W R. 50, nr 4=198 (2007): Bibliografia "Przeglądu Historyczno-Oświatowego".
Bibliografia "Przeglądu Historyczno-Oświatowego" za 60 lat działalności wydawniczej (1947-2007) / oprac. Iwona Czarnecka i Karol Poznański.
Streszcz. ang., ros.
Od R. 35, nr 1/2 (1992) / Polskie Towarzystwo Pedagogiczne.
77422 (to nie jest sygnatura) 
Rodzaj dokumentu:
Wydaw. ciągłe w tym czasopisma


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.198) miesięczne 2007000001981 Zamów
Rekord: