KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEK ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
Kontrast

Muzea Walki t 17

Rocznik Muzeów Historii Walk Rewolucyjnych i Narodowo-Wyzwoleńczych /
Warszawa Druk. im. Rewolucji Październikowej 1984
75982 (to nie jest sygnatura) 
Rodzaj dokumentu:
Wydaw. ciągłe w tym czasopisma


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.178) miesięczne 2007000001783 Zamów
Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie (LubCh.708)
Syg.121c
Tylko na miejscu 2010500007087 -
Archiwum Państwowe w Częstochowie (CZCg.117)
Syg.737
Tylko na miejscu 2006500001170 -
Rekord: