KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEK ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
Kontrast

Biuletyn Historii Sztuki : nr 4 1956 rok XVIII

[kwartalnik wydawany przez Państwowy Instytut Sztuki oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej ; kom. red. Juliusz Starzyński przewodn.].
Warszawa : PIS : 1956
Od R. 14, nr 1 (1952) [red. nacz. Stanisław Lorentz].
Od R. 15, nr 1 (1953) podtytuł: [kwartalnik wydawany przez Państwowy Instytut Sztuki oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki].
Od R. 15, nr 1 (1953) wydawca: PIS : SHS.
Od R. 18, nr 1 (1956) tytuł równoległy: [Bulletin d'Histoire de l'Art : revue trimestrielle éditée par l'Institut National de l'Art et l'Association des Historians de l'Art].
Od R.22, nr 1 (1960) podtytuł: [kwartalnik wydawany przez Instytut Sztuki PAN oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki].
Od R. 22, nr 1 (1960) wydawca: IS PAN : SHS.
Od R. 22, nr 2 (1960) podtytuł równol.: [revue trimestrielle éditée par l'Institut de l'Art de l'Académie Polonaise des Sciences et l'Association des Historians de l'Art].
Od R. 44, nr 1/4 (1982) [Stanisław Mossakowski red. nacz.].
Od R. 50, nr 1/2 (1988) [red. nacz. Jerzy Kowalczyk].
R. 56, nr 1/2 (1994) tytuł równoległy: [A Bulletin of the History of Art : a quarterly published by the Institute of Art at the Polish Academy of Sciences and the Association of Historians of Art], nr 3 tyt. równol.: [Art History Bulletin : quaterly of the Institute of the Polish Academy of Sciences and Letters and the Association of Art Historians], nr 4 tyt. równol.: [The History of Art Bulletin : a quarterly periodical published by the Institute of Art (PAN) and The Association of Art Historians].
Od R. 57, nr 1/2 (1995) tytuł równoległy: [Bulletin of Art History : a quarterly published by the Institute of Art the Polish Academy of Sciences (IS-PAN) in conjunction with the Art Historians' Society].
Od R. 59, nr 1/2 (1997) [Piotr Paszkiewicz red. nacz.].
Od R. 65, nr 1 (2003) [Stanisław Mossakowski red. nacz.].
Od R. 71, nr 4 (2009) podtytul: [kwartalnik wydawany przez Instytut Sztuki PAN oraz Stowarzyszenie Liber pro Arte = a quarterly published by Institute of Art History of The Polish Academy of Sciences (IS-PAN) in conjunction with the Society Liber pro Arte].
Od R. 72, nr 1/2 (2010) podtytuł: [kwartalnik wydawany przez Instytut Sztuki PAN oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki = a quarterly published by the Institute of Art History of The Polish Academy of Sciences (IS-PAN) in conjunction with the Art Historians' Society].
Od R. 32, nr 2 (1970) tekst w niektórych numerach pol., ros., ang., niem.
75114 (to nie jest sygnatura) Czasopismo polskie
Historia sztuki
Czasopismo naukowe
Czasopismo o sztuce

Rodzaj dokumentu:
Wydaw. ciągłe w tym czasopisma


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.118) miesięczne 2007000001189 Zamów
Rekord: