KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEK ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
Kontrast

Przegląd Historyczny. T. 52 z. 1 /

red. Stefan Kieniewicz.
Warszawa : Tow. Miłośników Historii : 1961.
34329 (to nie jest sygnatura) historiografia portugalska
Polska -- emigracja -- Wielka Brytania -- 19 w.
Studenci polscy -- organizacje -- Moskwa -- 19 w.
historia
zabór rosyjski
15 - 16 w.
Bałtyk -- historiografia portugalska -- 20 w.
emigracja
Gromada Grudziąż -- historia -- Londyn -- 19 w. -- źródła
Bałtyk
20 w.
polityka
Moskwa
Rosja
Ruchy społeczne
Londyn
gospodarka
Polska -- historia
Historiografia polska
Nauka polska -- historia -- Petersburg -- 20 w.
językoznawstwo
źródła
19 w.
Polska -- gospodarka -- polityka -- 1918 - 1939 r.
1918 - 1939 r.
Rody -- historia -- Mazowsze -- 15 - 16 w.
Ruchy społeczne -- zabór rosyjski -- 19 w.
Nauka polska
Gromada Grudziąż
Petersburg
Rody
Polska
Baudouin de Courtenay, Jan -- językoznawstwo -- Rosja -- 1900 - 1914 r.
Wielka Brytania
Studenci polscy
Baudouin de Courtenay, Jan
organizacje
Mazowsze
1900 - 1914 r.

Rodzaj dokumentu:
Wydaw. ciągłe w tym czasopisma


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.155) miesięczne 2007000001554 Zamów
Archiwum Państwowe w Przemyślu (Prze.2792)
Syg.Cz/P
Tylko na miejscu 19/11/2017 2000900027921 -
Rekord: