KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEK ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
Kontrast

Przegląd Historyczny. T. 49 z. 4 /

red. Stefan Kieniewicz.
Warszawa : Tow. Miłośników Historii : 1958.
33482 (to nie jest sygnatura) osadnictwo
Kijów -- drukarstwo i edytorstwo -- 1861 r.
Kijów
drukarstwo i edytorstwo
gospodarka
Powstanie 1830 r. listopadowe -- czasopisma
Historiografia polska
drukarstwo
Polska -- historia
18 w.
Wojsko
1945 r.
Rosja
polityka
1831 r.
16 - 17 w.
Bobrowski, Stefan (1840 - 1863)
Dyplomatyka
Warszawa -- 1831 r.
historia
Bobrowski, Stefan (1840 - 1863) -- drukarstwo -- Kijów -- 19 w.
1918- 1939 r.
Budownictwo miejskie
Warszawa
Powstanie 1863 r. styczniowe -- geneza -- Rosja
Kraków
Warszawa -- osadnictwo -- 18 w.
Pomorze Zachodnie
Wojsko -- historia -- Polska -- 1945 r.
Polska
Dyplomatyka -- Polska -- źródła
Pomorze Zachodnie -- gospodarka -- 1945 r.
1861 r.
geneza
Powstanie 1863 r. styczniowe
Powstanie 1830 r. listopadowe
Budownictwo miejskie -- Kraków -- 16 - 17 w.
19 w.
źródła
czasopisma
Polska -- polityka -- 1918- 1939 r.

Rodzaj dokumentu:
Wydaw. ciągłe w tym czasopisma


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.149) miesięczne 2007000001493 Zamów
Archiwum Państwowe w Przemyślu (Prze.2783)
Syg.Cz/P
Tylko na miejscu 19/11/2017 2000900027839 -
Rekord: