KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEK ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
Kontrast

Przegląd Historyczny. T. 50 z. 3 /

red. Stefan Kieniewicz.
Warszawa : Tow. Miłośników Historii : 1959.
33441 (to nie jest sygnatura) 11 - 14 w.
historia
Czasopisma polskie
13 w.
16 w.
Czasopisma polskie -- Francja -- 19 w.
Niewolnictwo -- historia -- Egipt -- 1-2 w.
emigracja
Chrześcijaństwo -- historia -- Polska -- 13 - 16 w.
Niewolnictwo
Anabaptyści -- historia -- Polska -- 16 w.
Ruchy społeczne
Historiografia polska
Polska Partia Socjalistyczna
1909 - 1914 r.
Francja
Sieciechów
19 w.
Ruchy społeczne -- Zgierz -- 19 w.
Chrześcijaństwo
Zgierz
Egipt
Niemcy -- historia -- Polska -- 13 w.
"La Tribune der Peuples"
Polska Partia Socjalistyczna -- historia -- 1909 - 1914 r.
13 - 16 w.
Anabaptyści
1-2 w.
Paryż
Polska
Polska -- emigracja -- Francja -- 19 w.
Niemcy
Sieciechów -- topografia -- 11 - 14 w.
topografia
Paryż -- "La Tribune der Peuples"

Rodzaj dokumentu:
Wydaw. ciągłe w tym czasopisma


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.152) miesięczne 2007000001523 Zamów
Archiwum Państwowe w Przemyślu (Prze.2786)
Syg.Cz/P
Tylko na miejscu 19/11/2017 2000900027860 -
Rekord: