KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEK ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
Kontrast

Przegląd Historyczny. T. 50 z. 2 /

red. Stefan Kieniewicz.
Warszawa : Tow. Miłośników Historii : 1959.
33371 (to nie jest sygnatura) 13 w.
Bitwa 1241 r. pod Legnicą
Transport wodny śródlądowy -- Wisła -- 16 w.
historia
16 w.
źródła
19 w.
Chłopi -- historia -- Wielkopolska -- 17 w. -- źródła
Jednostki miar -- historia -- Polska
Wisła
Bitwa 1241 r. pod Legnicą -- historia
Ruchy społeczne -- Polska -- 19 w.
Warszawa
17 w.
Wojna 1655 - 1660 r. polsko - szwedzka
Polska -- historia -- 13 w.
Powstanie 1863 r. styczniowe
Kupiectwo
Polska
Wielkopolska
Ruchy społeczne -- Wielkopolska -- 17 w. -- źródła
Ruchy społeczne
Chłopi
Jednostki miar
Kasprzycki, Kasper
Transport wodny śródlądowy
Historiografia polska
Kupiectwo -- Warszawa -- 16 w.

Rodzaj dokumentu:
Wydaw. ciągłe w tym czasopisma


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.151) miesięczne 2007000001516 Zamów
Archiwum Państwowe w Przemyślu (Prze.2785)
Syg.Cz/P
Tylko na miejscu 19/11/2017 2000900027853 -
Rekord: