KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEK ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
Kontrast

Przegląd Historyczny. T. 51 z. 3 /

red. Stefan Kieniewicz.
Warszawa : Tow. Miłośników Historii : 1960.
33312 (to nie jest sygnatura) Polska -- historia -- 10 - 20 w.
18 w.
Księstwo Warszawskie -- bilans płatniczy -- 1807 - 1813 r.
Nauka
Historiografia polska
Nauka -- ZSRR -- 1921 - 1939 r. -- źródła
1921 - 1939 r.
Polska -- ustrój -- 18 w.
10 - 20 w.
Polska
Księstwo Warszawskie
bilans płatniczy
ZSRR
Wielka Brytania
technika
samorząd terytorialny
ustrój
Hutnictwo -- technika -- zabór rosujski -- 19 w.
zabór rosujski
Hutnictwo
Handel zagraniczny
emigracja
1807 - 1813 r.
Polska -- samorząd terytorialny -- 18 w.
Polska -- emigracja -- Wielka Brytania -- 19 w.
historia
Handel zagraniczny -- Księstwo Warszawskie -- 1807 - 1813 r.
19 w.
źródła

Rodzaj dokumentu:
Wydaw. ciągłe w tym czasopisma


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Archiwum Państwowe w Zamościu (ZamCg.154) miesięczne 2007000001547 Zamów
Archiwum Państwowe w Przemyślu (Prze.2789)
Syg.Cz/P
Tylko na miejscu 19/11/2017 2000900027891 -
Rekord: